KORROTTI ™

Il-logħba fejn iċ-ċittadini ta’ Malta għandhom bżonn isibu l-korrott qabel ma' jkun tard wisq.
The party game where the citizens of Malta need to find the corrupt before it’s too late.


Il-Logħba
The Game

KORROTTI is a fun game to be played amongst friends, usually over a few hours at a dinner party, bbq, pool party or some other group event. The game is based on the popular 'Mafia', 'Warewolf' and many other variations of the game, except in our game, there are a few local twists!

Tista tintlab fost ħbieb u familja ta 'kull età biex jaġixxu, jigdbu fejn jaqblilhom u jimxu fi triqthom lejn ir-rebħa.

Malta hija gżira żgħira fil-qalba tal-Meditteranean. Malta għanda ħafna stejjer biex jinkitbu. Kull xorta ta ’nies differenti jgħixu f’Malta - mil-maltin patriottiċi sa dawk tal-pepe.

Imma, xi ħaġa hija tinxtamm! U mhux is-suq tal-ħut ta 'Marsaxlokk. Permezz ta 'ftehimiet sfavorevoli biex jallinjaw il-bwiet tagħhom stess, Il-KORROTTI qed jippruvaw jieħdu l-gżira għalihom u f-idejhom!

Il-pajjiż jinsab fil-periklu! Ħadd ma jaf min hu KORROTT. Waħda minnhom tista ’tkun it-tfajla ħelwa ħelwa tiegħek, l-aqwa ħabib tiegħek, jew saħansitra l-iktar persuna rrispettata fil-gżira.

Jekk ma tidentifikax il-kriminali, dawn jeliminaw lil kulħadd fil-gżira. Waħda waħda...!


Malta is a peaceful little island in the heart of the Meditteranean. Plenty of sunshine and rich in history. All sorts of different people live in Malta.

But, something is fishy! And it’s not the Marsaxlokk fish market. By means of unfavourable deals to line their own pockets, The KORROTTI are trying to take over the peaceful island!

The country is in danger! Nobody knows who is a KORROTT. One of them can be your sweet sweet girlfriend, your best friend, or even the most respeted person on the island. If you don’t identify the criminals, they will kill everyone on the island. One by one!

Kif tilgħab
How To Play

Il-logħba KORROTTI™ tippreżenta kunflitt bejn il-Korrotti - il-minoranza infurmata - u l-Innoċenti - il-maġġoranza mhux infurmata.

Il-logħba għandha żewġ fażijiet;

IL-LEJL: Meta l-KORROTTI jistaw 'segretament "jeliminaw" l-innoċenti

BI NHAR: Meta l-Innoċenti jivvutaw biex jeliminaw lil suspettat KORROTT.

Il-logħba tintemm meta l-membri kollha tal-KORROTTI jiġu eliminati jew ikun hemm iktar membri tal-KORROTTI milli ċittadini innoċenti.

The KORROTTI™ party game presents a conflict between the Korrotti – the informed minority – and the Innocents – the uninformed majority.

The game has two phases;

"NIGHT": When the KORROTTI might secretly “eliminate” an innocent, and

“DAY”: when Innocents vote to eliminate a KORROTT suspect.

The game ends when all the KORROTTI members are eliminated or there are more KORROTTI members than innocent citizens.

Il-Liġijiet
The Laws

Choose the Community Members

Depending on the size of your party, pick out the correct number of playing cards from the pack. There need to be 2 Korrotti for every 5 Citizens. So a minimum of 7 players. The players must include: Full instructions will be published soon. Watch this space!

Shuffle & Deal Cards

Shuffle and deal the cards to each person. DO NOT SHOW YOUR CARD TO ANYBODY! Full instructions will be published soon. Watch this space!

Night Cycle

Wake up KORROTTI. Wake up the Commissioner of Police. Wake up The Magistrate. Full instructions will be published soon. Watch this space!

Day Cycle

Last Night's News. Discussions. Accusations. Defence. Vote. Verdict! Full instructions will be published soon. Watch this space!

Pricing

Mela. We're not sure exactly what the pricing is going to be. Depends on the demand and we're still working on costs and some final details. We are not sure whether we will make Christmas either. But fear not! If you would like to give this as a present anyway this Christmas we hope we will find a way for you will be able to place an order, print out something to stick into a card. And we will deliver as soon as they are ready! One idea was that this would be a Kickstarter project! But Kickstarter is not available in Malta. Why?? :( More information about pricing out soon, watch this space!

Register your email address with us to be the first to know when pre-orders are open!

Like our Facebook Page

KORROTTI™ Party Game